Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

CENTURY COTTON LAID

Colour Sheet Size Weight (Gsm)
CL 31-32
72 x 101 100 , 220
CL 35-36
72 x 101 100 , 220
CL 37-38
72 x 101 100 / 220

Sản phẩm liên quan