Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

CORROLA WOVE

Colour Sheet Size Weight (Gsm)
CW 01-04
45 x 64 , 72 x 101 100, 120 ,220, 280
CW 05-07
45 x 64 , 72 x 101 100, 120, 220

Sản phẩm liên quan